Inför installation av nytt låssystem

Inför installation av nytt låssystem

Nu närmar sig arbetet med att byta ut vårt låssystemmot ett säkrare och modernare.

Alla nya porttelefoner kopplas till ett valfritt telefonnummer. Detta telefonnummer rings sedan upp av systemet när någon besökare kontaktar er via knappsatsen på manöverboxen. Om ett sådant telefonnummer saknas måste man gå ner till porten och släppa in besökaren. Telefonnumret kan naturligtvis bytas ut vid behov.

Utöver porttelefonen kommer ett nyckelfritt låssystem som medför att portkoder etc tas bort. Om det skulle bli ett elavbrott kommer dörrarna automatiskt att ställas i upplåst läge tills strömmen kommer tillbaka.

Du som vill ansluta porttelefonen till ditt telefonnummer måste ge oss följande information:

Ditt namn

Adress

Lägenhetsnummer (5 siffror)

Telefonnummer som porttelefonen ska kopplas till. Det kan vara mobilt eller fast nummer

E-postadress (önskvärt, men ej ett krav) för framtida kommunikation

Maila gärna dessa uppgifter till styrelsen@brfkajen5.se senast 9/2 2018.