Entrébelysning

Entrébelysning

De tekniska problemen ska nu vara åtgärdade och eventuellt behöver ytterligare justering av luxvärden göras. Både den inre och yttre entrébelysningen fungerar via luxvärden dvs ej rörelsestyrda, detta för att belysningen ej ska tändas när det är ljust ute.