Fastighetens låssystem

Fastighetens låssystem

Styrelsen kommer att investera ca 200 000 kr i ett avancerat skalskydd där samtliga boende kommer att få tre nyckeltaggar. Beslutet kommer att fattas 7/11 och vi beräknar att det kommer att kosta ca 200 000 kr. Systemet kommer att kunna byggas på när ekonomin tillåter. Den 11/10 kommer portkoderna gås igenom och bytas ut. Mer information kommer att komma senare.