Styrelsemöten

 

Under 2017/2018 hålls i schemalagda styrelsemöten 1 gång månaden, vanligtvis första tisdagen i månaden, med start vid 19:00 – tiden

 

Lokal: Styrelselokalen vid kajen