Styrelsemöten

 

Under 2018 hålls i schemalagda styrelsemöten 1 gång månaden, vanligtvis första tisdagen i månaden klockan 19:00-21:30.

 

Lokal: Föreningslokalen vid kajen