Styrelsemöten

 

Under 2018 hålls i schemalagda styrelsemöten 1 gång månaden, vanligtvis andra tisdagen i månaden, med start vid 19:00 – tiden

 

Lokal: Föreningslokalen vid kajen