Sophantering och källsortering

 

Våra sopor ska källsorteras. Vi har två miljöstationer: Årgångsgatan 9 och Ekfatsgatan 8.

I miljöstationen sorteras förutom komposterbart och brännbart även tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, mindre elskrot och batterier.

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

 

Övrigt avfall

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.

Till grovsopor räknas det som inte nämns på skyltarna vid kärlen. Till grovsopor räknas även det som inte rimligen får plats i kärlen eller tar så mycket plats att det fyller hela kärlen som t.ex. stora kartonger.

 

Viktig information gällande sophanteringen

Alla sopor skall placeras i kärlen. Om soporna inte placeras i dessa behövs extra beställning av tömning göras till en kostnad som drabbar bostadsrättsföreningens medlemmar och därmed också påverkar månadsavgifterna.

Sophämtarna hämtar inte soporna om det ligger andra sopor i vägen för kärlen varför det är väldigt viktigt att bara det som står angivet vid de olika kärlen och inte är för stort för att få plats i kärlen, slängs i respektive kärl. Kartonger måste slås isär och vikas ihop så mycket det går.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.