Pantsättning

 

Pantsättningar skickas till föreningens förvaltare;

Brf Kajen 5 ID 103301
Box 61
831 21 Östersund

Riksbyggen Ekonomi lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är 448 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.