Överlåtelse

 

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Kajen 5 ID 103301
Box 61
831 21 Östersund

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är
1 120 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Riksbyggen Ekonomi  08-522 182 42 (mellan 8-18).