Överlåtelse

 

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Kajen 5
c/o JM AB
169 82 Stockholm

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är
1 120 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Agenta på: kundtjanst@agentaforvaltning.se  08-522 182 42 (mellan 8-18).