Nyhetsbrev och information brf Kajen 5

Här hittar du de nyhets- och informationsbrev som Styrelsen skickat ut.

 

Februari 2018: Inför installationen av det nya låssystemet

December 2017: Nyhets- informationsbrev – dec 2017

September 2017: Nyhets- informationsbrev – sept 2017