Nästa stämma hålls 2018-05-21!

 

Detta är ett bra tillfälle att vara med och påverka föreningens verksamhet.

 

Inför stämman välkomnas du som medlem att ställa frågor eller utarbeta motioner. Om en motion lämnas in bör det i denna finnas ett konkret förslag för stämman att besluta om.